Privacyverklaring Mieke Broer Studio

Mieke Broer Studio hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en u daarnaast keuzes te bieden over hoe de gegevens worden gebruikt. Wij raden u dus aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.
In deze privacyverklaring wordt onder andere aangegeven welke gegevens op deze website door ons worden verzameld, hoe we deze gegevens gebruiken en hoe de gegevens worden beveiligd.

Inhoud:
1. Waarom zou u uw persoonlijke gegevens aan Mieke Broer Studio verstrekken en welke gegevens verwerken we?
2. Aan wie kan Mieke Broer Studio gegevens verstrekken?
3. Versturen wij ‘cookies’ naar uw computer?
4. Google Analytics
5. Hoe worden de gegevens beschermd?
6. Welke rechten heeft u?
7. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

1. Waarom zou u uw persoonlijke gegevens aan Mieke Broer Studio verstrekken en welke verwerken we?
We gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld zoals uitvoering opdracht, klantenadministratie, en marketing.
We verwerken uw naam, adresgegevens telefoonnummer en email-adres.
Het verstrekken van uw persoonlijke herkenbare gegevens geeft ons de mogelijkheid u een aantal voordelen te bieden:
- Wij kunnen met u contact opnemen om u verder te informeren naar aanleiding van een door u ingediende aanvraag
- Wij kunnen door u aangevraagde informatie naar u opsturen
- Wij kunnen met u contact opnemen om afspraken te plannen
- Om de opdracht uit te voeren dienen wij het adres te weten waar de dienstverlening plaatsvindt.

Zonder naam, adresgegevens, e-mailadres en betaalgegevens kan Mieke Broer Studio haar werk niet doen. Op het moment dat u uw persoonlijke gegevens niet wil verstrekken kunnen we u niet verder helpen. Er zal dan ook geen overeenkomst tot stand komen, wat betekent dat Mieke Broer Studio geen diensten kan leveren. Wilt u wel een dienst afnemen? Dan bent u verplicht uw gegevens te geven.

2. Aan wie kan Mieke Broer Studio gegevens verstrekken?
Het kan voorkomen dat wij aan derden een opdracht geven voor het verzamelen, verwerken en/of analyseren van de (persoons)gegevens, die op onze websites of anderszins worden opgegeven. Verder kan het nodig zijn om uw gegevens aan derden te verstrekken, zodat we u een product of dienst kunnen leveren welk(e) u bij ons heeft besteld. Deze derden mogen de gegevens alleen gebruiken voor bovengenoemde doeleinden. Elk ander gebruik daarvan is niet toegestaan. Ook geven wij persoonlijke gegevens vrij als we door de wet daartoe verplicht worden gesteld.
Verder zal Mieke Broer Studio uw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming.
Mieke Broer Studio verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden wanneer zij uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken.

Voor ons bedrijf moeten wij een boekhouding bijhouden. Hiervoor gebruiken wij een boekhoudprogramma. Hierin verzamelen wij de facturen die zijn aangemaakt na het bieden van een dienst aan jou. Hierdoor zijn jouw NAW-gegevens bekend bij ons boekhoudprogramma.
Het kantoor Fidor Accountants kan uw gegevens inzien omdat deze onze boekhouding doet.
De gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving worden, na afronding van de opdracht, 7 jaar bewaard nadat de factuur is voldaan.
3.Versturen wij ‘cookies’ naar uw computer?
Het kan voorkomen dat de website een ‘cookie’, een klein tekstbestand, naar uw computer stuurt. Hierdoor kunnen we uw computer herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u in het hulpbestand van uw internetbrowser kijken hoe u alle cookies kunt blokkeren of hoe u ervoor kunt zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen.
Wanneer u onze website bezoekt om informatie te bekijken, te lezen of te downloaden, worden door ons sommige ‘bezoekersgegevens’ verzameld en opgeslagen, zoals de domeinnaam en de hostcomputer vanwaar u internet bezoekt, het IP-adres (Internet Protocol) van de computer die u gebruikt, de datum en tijd waarop u onze website bezoekt en het internetadres van de website vanwaar u direct naar onze website gelinkt bent. Met behulp van deze gegevens meten wij het verkeer op onze websites en kunnen we onze websites verbeteren. Deze gegevens worden na enige tijd gewist.

4. Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

5. Hoe worden de gegevens beschermd?
Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt te beveiligen. Mieke Broer Studio gebruikt verschillende veilige technieken om uw gegevens te beschermen, waaronder veilige servers en firewalls. Verder is de computer waar de gegevens zijn opgeslagen beveiligd met een wachtwoord en kunnen hier niet zomaar derden bij. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@miekebroer.nl.

6. Welke rechten heeft u?
Als u eenmaal uw persoonlijke herkenbare gegevens aan ons verstrekt heeft, heeft u het recht deze te wijzigen of te wissen. U dient hiervoor contact met ons op te nemen.

7. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?
Als u vragen of verzoeken heeft over de privacyverklaring van Mieke Broer Studio kunt u contact opnemen met:
Mieke Broer – van Gelder
info@miekebroer.nl
Tel: 06 24456295
KVK: 59694467

Tenslotte
Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.
Vragen rondom de privacyverklaring kunt u ook aan ons stellen door een mail te sturen naar info@miekebroer.nl

privacyverklaring